Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Ochrona przed Korozją” ukazuje się nieprzerwanie od 1958 roku.
Autorzy otrzymują 40 punktów za publikację artykułu naukowego zgodnie z komunikatem MEiN z dnia 1.12.2021 r.

Advanced Materials and Technologies Conference

Konferencja Advanced Materials and Technologies Conference 2023

Konferencja Advanced Materials and Technologies Conference, organizowana pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, odbędzie się 18-21.06.2023 r. w hotelu Gołębiewski w Wiśle. Tematyka AMT’2023 obejmuje pięć następujących obszarów: Materiały funkcjonalne i konstrukcyjne, Zaawansowana obróbka cieplna, mechaniczna i chemiczna oraz inżynieria powierzchni, Charakterystyka i modelowanie materiałów, Zastosowania materiałów: materiały dla transportu, materiały dla elektroniki, biomateriałów i bioinżynierii, […]

Wydanie 05/2023

Wydanie 05/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE INFLUENCE OF BATH TYPE FOR ZINC PLATING AND PASSIVATION WITH TRIVALENT CHROMIUM COMPOUNDS ON THE CORROSION RESISTANCE AND APPEARANCE OF COATINGS OBTAINED HIGH-TEMPERATURE OXIDATION OF FE40AL5CR0.2TIB INTERMETALLIC PHASE-BASED ALLOY DEPENDING ON ITS SURFACE CONDITION OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE DOSKONAŁE PRZYGOTOWANIE POWŁOKI LAKIERNICZEJ PODZESPOŁÓW MASZYN ROLNICZYCH ARTYKUŁY PROMOCYJNE PIĘĆ NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW PROCESU ŚRUTOWANIA […]