Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Advanced Materials and Technologies Conference

Konferencja Advanced Materials and Technologies Conference 2023

Konferencja Advanced Materials and Technologies Conference, organizowana pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, odbędzie się 18-21.06.2023 r. w hotelu Gołębiewski w Wiśle. Tematyka AMT’2023 obejmuje pięć następujących obszarów: Materiały funkcjonalne i konstrukcyjne, Zaawansowana obróbka cieplna, mechaniczna i chemiczna oraz inżynieria powierzchni, Charakterystyka i modelowanie materiałów, Zastosowania materiałów: materiały dla transportu, materiały dla elektroniki, biomateriałów i bioinżynierii, […]

Wydanie 05/2023

Wydanie 05/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE INFLUENCE OF BATH TYPE FOR ZINC PLATING AND PASSIVATION WITH TRIVALENT CHROMIUM COMPOUNDS ON THE CORROSION RESISTANCE AND APPEARANCE OF COATINGS OBTAINEDpobierz pdf HIGH-TEMPERATURE OXIDATION OF FE40AL5CR0.2TIB INTERMETALLIC PHASE-BASED ALLOY DEPENDING ON ITS SURFACE CONDITIONpobierz pdf OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE DOSKONAŁE PRZYGOTOWANIE POWŁOKI LAKIERNICZEJ PODZESPOŁÓW MASZYN ROLNICZYCH ARTYKUŁY PROMOCYJNE PIĘĆ NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW […]