Monthly scientific and technical journal of the Association of Chemical Engineers and Technicians.
Authors receive 70 points for the publication of a scientific article in accordance with the MEiN announcement of 17.07.2023.
Journal Impact Factor for 2022 is 0.2.

Latest issue

Advertising

Publisher

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968,

NIP: 524 030 35 01. Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

E-mail: sekretariat@sigma-not.pl
www.sigma-not.pl


Contact:

Postal address: editorial office of “Protection against Corrosion”, ul. Chopina 6, pok. 202, 44-100 Gliwice

e-mail: redakcja@ochronaprzedkorozja.pl ▪ tel. 602 334 996

Advertising
Our Partners