Monthly scientific and technical journal of the Association of Chemical Engineers and Technicians.
The journal is included in the list of scientific journals of the Ministry of Science and Higher Education.
Journal Impact Factor for 2022 is 0.2.

Latest issue

Advertising

Publisher

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968,

NIP: 524 030 35 01. Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

E-mail: sekretariat@sigma-not.pl
www.sigma-not.pl


Contact:

Postal address: editorial office of “Protection against Corrosion”, ul. Chopina 6, pok. 202, 44-100 Gliwice

e-mail: redakcja@ochronaprzedkorozja.pl ▪ tel. 602 334 996

Advertising
Our Partners