Monthly scientific and technical magazine of the Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry
Protection Against Corrosion” has been published continuously since 1958.
Authors receive 40 points for the publication of a scientific article in accordance with the MEiN announcement of 1.12.2021.

Latest issue

Advertising

Publisher

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968,

NIP: 524 030 35 01. Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

E-mail: sekretariat@sigma-not.pl
www.sigma-not.pl


Contact:

Postal address: editorial office of “Protection against Corrosion”, ul. Chopina 6, pok. 202, 44-100 Gliwice

e-mail: redakcja@ochronaprzedkorozja.pl ▪ tel. 602 334 996

Advertising
Our Partners