Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Najnowszy numer

Reklama

Wydawca

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000069968, 

NIP: 524 030 35 01. Kapitał zakładowy: 752 361,80 zł

E-mail: sekretariat@sigma-not.pl
www.sigma-not.pl


Kontakt:

Adres pocztowy:  Redakcja „Ochrony przed Korozją”, ul. Chopina 6, pok. 202, 44-100 Gliwice

e-mail: redakcja@ochronaprzedkorozja.pl  ▪  tel. 602 334 996

Reklama
Nasi Partnerzy