Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Najnowszy numer

Reklama

Prenumerata – dobierz wersję dla siebie

■ Nie wyobrażasz sobie lektury czasopisma bez szeleszczących kartek i zapachu farby drukarskiej?
■ Czytasz gazety i czasopisma wyłącznie na tablecie lub komputerze?
■ Potrzebujesz dostępu do ogromnej, budowanej przez lata bazy wiedzy?
Dobierz wersję prenumeraty dla siebie! Mamy wersję cyfrową, papierową, a także prenumeratę PLUS z dostępem do przepastnych elektronicznych archiwów „Ochrony przed Korozją”. Szczegóły poniżej.

■ Roczna prenumerata w wersji cyfrowej 

Dostęp do wersji cyfrowej możliwy jest przez Portal Informacji Technicznej.
Podstawowym okresem e-prenumeraty jest rok.
Prenumerata na rok 2023 r. kosztuje 504,00 zł brutto.
Zamówienia: https://sigma-not.pl/czasopisma-40-ochrona-przed-korozja.html
Dział Prenumeraty: tel. 22 840 35 89, prenumerata@sigma-not.pl

■ Roczna prenumerata wersji papierowej

Podstawowym okresem prenumeraty papierowej jest rok. Prenumerata na rok 2023 r. kosztuje 528,00 zł + koszty dostawy 36,00 zł, czyli łącznie 564,00 zł brutto. 
Zamówienia: https://sigma-not.pl/czasopisma-40-ochrona-przed-korozja.html
Dział Prenumeraty: tel. 22 840 35 89, prenumerata@sigma-not.pl

■ Roczna prenumerata w wersji PLUS 

Całoroczna prenumerata wersji papierowej (koszty dostawy ponosi wydawca) oraz cyfrowej, a także roczny dostęp do internetowego archiwum naszego czasopisma w Portalu Informacji Technicznej. Archiwum obejmuje publikacje od 2004 r.

Prenumerata PLUS PAKIET wersja papierowa i cyfrowa + dostęp do archiwalnych treści – na rok 2023 r. kosztuje 762,00 zł brutto..
Zamówienia: https://sigma-not.pl/czasopisma-40-ochrona-przed-korozja.html
Dział Prenumeraty: tel. 22 840 35 89, prenumerata@sigma-not.pl

Prenumeratę można także zamówić:
faksem: 22 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49
mailem: prenumerata@sigma-not.pl
poprzez Internet: www.sigma-not.pl
listownie: Zakład Poligrafii i Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Popiełuszki 19/21, 01-595 Warszawa
telefonicznie: 22 840 30 86 lub 22 840 35 89

Na życzenie klienta wysyłamy blankiety zamówień wraz z aktualną listą tytułów i cennikiem czasopism.
Zamówienia na prenumeratę czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT można składać w dowolnym terminie. Zamawiający – po dokonaniu wpłaty – może otrzymywać zaprenumerowany przez siebie tytuł począwszy od następnego miesiąca. Zamówienia na zeszyty sprzed daty otrzymania wpłaty będą realizowane w miarę możliwości z posiadanych zapasów magazynowych. 

Warunkiem przyjęcia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora. Dokument wpłaty jest równoznaczny ze złożeniem zamówienia. Wpłat na prenumeratę można dokonywać na ogólnie dostępnych blankietach w urzędach pocztowych (przekazy pieniężne) lub bankach (polecenie przelewu), przekazując środki na konto: Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa,  nr 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577. Na blankiecie wpłaty należy czytelnie podać nazwę zamawianego czasopisma, liczbę zamawianych egzemplarzy, okres, wersję i cenę prenumeraty oraz adres zamawiającego.

Pojedyncze zeszyty archiwalne dostępne w wersji papierowej i – od 2004 roku – elektronicznej (cena 1 egz. brutto wg aktualnego cennika). Na życzenie klienta wystawiamy faktury VAT.

Sprzedaż zeszytów archiwalnych prowadzi:
• Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.(adres jw.)
• Redakcja Ochrony przed Korozją, Gliwice, ul. Chopina 6, pok.202,  e-mail: redakcja@ochronaprzedkorozja.pl

Każdemu oferujemy możliwość zakupu pojedynczych publikacji i zeszytów wszystkich czasopism wydawanych przez Wydawnictwo SIGMA-NOT w wersji elektronicznej (płatność: SMSem, kartą płatniczą, przelewem on-line lub przelewem zwykłym).

Reklama
Nasi Partnerzy