Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Najnowszy numer

Reklama

Redakcja

 E-mail: redakcja@ochronaprzedkorozja.pl

 ochronaprzedkorozja@sigma-not.pl

Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny – dr hab. inż. Małgorzata Zubielewicz

Dr hab. inż. Małgorzata Zubielewicz ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracuje w: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, w Oddziale Farb i Tworzyw w Gliwicach. Zajmuje się badaniami właściwości powłok ochronnych w zależności od składu wyrobów lakierowych i środowiska eksploatacji powłok oraz opracowywaniem technologii zabezpieczeń przeciwkorozyjnych. Jest członkiem Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Farb i Lakierów (FATIPEC – Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries).  Zajmuje się również działalnością normalizacyjną, jest członkiem Komitetu Technicznego Nr 175 „Farby i lakiery”.

Z-ca Redaktora Naczelnegomgr Małgorzata Śmieszek-Glanc

Mgr Małgorzata Śmieszek-Glanc pracuje w Wydawnictwie SIGMA-NOT od 1994 roku, od 2003 roku jako zastępca Red. Naczelnego i Kierownik Zakładu.

Redaktorzy tematyczni:
prof. dr hab. inż. Janusz Flis, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
dr hab. inż. Danuta Kotnarowska,
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
dr inż. Agnieszka Królikowska,
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
dr hab. inż. Ginter Nawrat,
Politechnika Śląska
dr inż. Wojciech Sokólski,
SPZP„Corrpol” Sp. z o.o., Gdańsk
prof. dr hab. inż. Adam Zybura
, Politechnika Śląska

Redakcja językowa: Expressis Verbis (język polski)

Redaktor językowy: mgr Grzegorz Sosna (język angielski)
Redaktor statystyczny: mgr inż. Anna Tramś

Reklama: Ewa Sadowska. E-mail: ochronaprzedkorozja-reklama@sigma-not.pl

Reklama
Nasi Partnerzy