Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Najnowszy numer

Reklama

Rada Naukowa

Rada Naukowa, kadencja 2024–2027

Przewodniczący: prof dr hab. Henryk Bala, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Członek honorowy: prof. dr hab. inż. Witold Gnot, ZG SITPChem, Politechnika Śląska, Gliwice

Członkowie:

mgr inż. Magdalena Borek-Daruk, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa

prof. Pier Luigi Bonora, European Federation of Corrosion

prof. dr rer. nat. Ahmed Abd El-Aziz, German University in Cairo, Egipt

dr hab. inż. Dominika Dębska, Politechnika Krakowska

prof. Lorenzo Fedrizzi, University of Udine, Włochy

prof. João Salvador Fernandes, Universidade Técnica de Lisboa, Portugalia

dr Daniel de la Fuente, Centro Nacionale de Investogaciones Metalúrgas (CENIM), Hiszpania

prof. dr hab. inż. Mariusz Jaśniok, Politechnika Śląska

prof. Andréa Kalendová, University of Pardubice, Czechy

prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Instytut Chemii, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Politechnika Warszawska, filia w Płocku

prof. Niki Kouloumbi, National Technical University, Ateny, Grecja

mgr inż. Józef Kozieł, ZG SITPChem, Polska

dr inż. Agnieszka Królikowska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

dr Lech Kwiatkowski, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

dr Maria Lekka, CIDETEC Surface Engineering, Hiszpania

prof. Vesna B. Mišković-Stanković, University of Belgrade, Serbia

prof. Roman Nowak, Aalto University, Finlandia

dr inż. Tomáš Prošek, The University of Chemistry and Technology, Prague, Czechy

dr Thadeus Schauer, Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation (IPA), Niemcy

dr inż. Wojciech Sokólski, Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych „Corrpol” Sp. z o.o., Gdańsk

prof. dr hab. inż. Maria Sozańska, Politechnika Śląska, Katowice

dr Judit Telegdi, Hungarian Academy of Sciences, Węgry

dr hab. inż., prof. PWr.  Juliusz Winiarski, Politechnika Wrocławska, Wrocław

Reklama
Nasi Partnerzy