Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Ochrona przed Korozją” ukazuje się nieprzerwanie od 1958 roku.
Autorzy otrzymują 40 punktów za publikację artykułu naukowego zgodnie z komunikatem MEiN z dnia 1.12.2021 r.

Najnowszy numer

Reklama

Kontakt

REDAKCJA czasopisma OCHRONA PRZED KOROZJĄ

+48 602 334 996

ochronaprzedkorozja@sigma-not.pl
ochronaprzedkorozja.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego – mgr Małgorzata Śmieszek-Glanc

glanc@ochronaprzedkorozja.pl

    Reklama
    Nasi Partnerzy