Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Autorzy otrzymują 70 punktów za publikację artykułu naukowego zgodnie z komunikatem MEiN z dnia 17.07.2023 r.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Najnowszy numer

Reklama

Kontakt

REDAKCJA czasopisma OCHRONA PRZED KOROZJĄ

+48 602 334 996

E-mail: ochronaprzedkorozja@sigma-not.pl
https://ochronaprzedkorozja.pl

Z-ca Redaktora Naczelnego – mgr Małgorzata Śmieszek-Glanc

glanc@ochronaprzedkorozja.pl

    Reklama
    Nasi Partnerzy