Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Najnowszy numer

Reklama

Dla Recenzentów

Do pobrania: Procedura recenzowania i Kryteria oceny publikacji,

Formularz Recenzji wraz z Deklaracją o niewystępowaniu konfliktu interesów.

Lista recenzentów 2023 opublikowana w Ochronie przed Korozją nr 12/2023

dr inż. Jacek Bordziłowski, dr hab. inż. Janusz Cebulski, prof. dr hab. inż. Beata Cwalina, dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz, dr hab. Krystyna Giza, prof. PCz, dr inż. Andrzej Głębowicz, dr Edrees Edaan Ghadeer, dr Ghazwan Ghazi Ali, dr Mahmood Ahmed Hamood, Asst. prof, dr hab. inż. Marek Góral, dr inż. Maciej Gruszczyński, dr inż. Aleksander Iwaniak, dr Sirwan Kareem Jalal, dr inż. Anna Jasik, dr inż. Agnieszka Królikowska, dr hab. inż. Paweł Lochyński, prof. PWr, dr inż. Tomasz Łakomy, dr inż. Artur Maciej, dr Samir Mahmood Ahmad, dr inż. Rafał Molak, dr hab. inż. Grzegorz Moskal, prof. PŚ, dr Michał Narożny, dr inż. hab. Ginter Nawrat, dr inż. Agnieszka J. Nowak, dr hab. inż. Katarzyna Nowińska, dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. PW, dr inż. Dorota Pasek, dr Norbert Pietschmann, prof. dr hab. inż. Mariola Saternus, Dr Thadeus Schauer, Dr inż. Ladislav Socha, MBA, Dr inż. Wojciech Sokólski, Prof. dr hab. inż. Maria Sozańska, dr hab. inż. Bożena Szczucka-Lasota, prof. PŚ, dr hab. inż. Santina Topolska, prof. PŚ, dr inż. Sylwia Waśkiewicz, dr hab. inż. Juliusz Winiarski, prof. PWr, prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, prof. dr hab. inż. Adam Zybura

Lista recenzentów 2022 opublikowana w Ochronie przed Korozją nr 12/2022

Adetunji Olayide R., Bordziłowski Jacek, Brojanowska Agnieszka, Ciepacz Ireneusz, Dercz Grzegorz, Drabik Jolanta, Dudek Agata, Felis Ewa, Giza Krystyna, Gnot Witold, Góral Marek, Gutarowska Beata, Iwaniak Aleksander, Jasik Anna, Jaroń Artur, Kania Henryk, Kępniak Maja, Królikowska Agnieszka, Kuziak Justyna, Lachowicz Marzena, Lamparski Piotr, Langer Ewa, Maciej Artur, Matula Grzegorz, Napłocha Krzysztof, Nawrat Ginter, Nuckowski Paweł, Owczarek Edyta, Pierożyński Bogusław, Pilch-Pitera Barbara, Radek Norbert, Schauer Thadeus, Simka Wojciech, Słomka-Słupik Barbara, Sobiecka Elżbieta, Sokólski Wojciech, Sozańska Maria, Stanaszek-Tomal Elżbieta, Stryszewska Teresa, Strzyž Petr, Szczucka-Lasota Bożena, Szweda Zofia, Szymański Krzysztof, Szyprowski Andrzej, Topolska Santina, Węgrzynkiewicz Sylwia, Woyciechowski Paweł, Zubielewicz Małgorzata, Zybura Adam

Lista recenzentów 2021 opublikowana w Ochronie przed Korozją nr 12/2021

Henryk Bala, Marek Baraniak, Jacek Bordziłowski, Łukasz Burczyk, Ireneusz Ciepacz, Agata Dudek, Jolanta Drabik, Andrzej Figiel, Krzysztof Germaniuk, Maciej Hajduga, Piotr Hamera, Anna Jasik, Henryk Kania, Danuta Kotnarowska, Halina Krawiec, Agnieszka Królikowska, Andrzej Królikowski, Marzena Lachowicz, Piotr Lamparski, Ewa Langer, Przemysław Ledwoń, Tomasz Łakomy, Joanna Małecka, Krzysztof Nowacki, Agnieszka Nowak, Marzena Nowicka-Nowak, Grażyna Pawłowska, Barbara Pilch-Pitera, Norbert Radek, Krzysztof Saramowicz, Jacek Sipa, Wojciech Sokólski, Bożena Szczucka-Lasota, Adam Tatarek, Matthias Wanner, Sylwia Waśkiewicz, Sylwia Węgrzynkiewicz, Maria Zielecka

Lista recenzentów 2020 opublikowana w Ochronie przed Korozją nr 12/2020

Grzegorz Adamczewski, Lidia Adamczyk, Ahmed Abd el-Aziz, Jacek Bordziłowski, Janusz Ćwiek, Anna Dobkowska, Katarzyna Domagała, Agata Dudek, Adriana Eštoková, Krzysztof Germaniuk, Iwona Graniczna-Gajecka, Maciej Gruszczyński ,Aleksander Iwaniak, Karina Jagielska-Wiaderek, Anna Jasik, Mariusz Jaśniok, Henryk Kania, Agnieszka Królikowska, Ewa Langer, Urszula Lelek-Borkowska, Piotr Liberski, Tomasz Lipiński, Tomasz Łakomy, Joanna Małecka, Grzegorz Moskal, Ginter Nawrat, Marzena Nowicka-Nowak, Barbara Pilch-Pitera, Norbert Radek, Thadeus Schauer, Grzegorz Smoła, Maria Sozańska, Teresa Stryszewska, Bożena Szczucka-Lasota, Zofia Szweda, Sylwia Waśkiewicz, Sylwia Węgrzynkiewicz, Małgorzata Zubielewicz

 Lista recenzentów 2019 opublikowana w Ochronie przed Korozją nr 12/2019

Grzegorz Adamczewski, Lidia Adamczyk, Jacek Grzegorz Chęcmanowski, Beata Cwalina, Dominika Dębska, Robert Filipek, Iwona Flis-Kabulska, Krystyna Giza, Zbigniew Grzesik, Maciej Hajduga, Aleksander Iwaniak, Anna Jasik, Dariusz Jędrzejczyk, Henryk Kania, Magdalena Klakočar-Ciepacz, Tomasz Krykowski, Justyna Kuziak, Ewa Langer, Urszula Lelek-Borkowska, Artur Maciej, Joanna Małecka, Grzegorz Moskal, Ginter Nawrat, Marzena Nowicka-Nowak, Grażyna Pawłowska, Barbara Pilch-Pitera, Mieczysław Scendo, Thadeus Schauer, Wojciech Sokólski, Maria Sozańska, Petr Strzyž, Bożena Szczucka-Lasota, Maria Trzaska, Matthias Wanner, Sylwia Waśkiewicz, Jan Wesołowski, Sylwia Węgrzynkiewicz, Bożena Wieczorek, Juliusz Winiarski, Tadeusz Zakroczymski

Lista recenzentów 2018 opublikowana w Ochronie przed Korozją nr 12/2018

Lidia Adamczyk, Jacek Bordziłowski, Jacek G. Chęcmanowski, Beata Cwalina, Robert Filipek, Arkadiusz Gajek, Krystyna Giza, Zbigniew Grzesik, Maciej Hajduga, Jezmar Jankowski, Dariusz Jędrzejczyk, Henryk Kania, Marcin Kondracki, Danuta Kotnarowska, Halina Krawiec, Agnieszka Królikowska, Andrzej Królikowski, Justyna Kuziak, Lech Kwiatkowski, Ewa Langer, Urszula Lelek-Borkowska, Piotr Liberski, Artur Maciej, Joanna Małecka, Grzegorz Moskal, Marzena Nowicka-Nowak, Grażyna Pawłowska, Barbara Pilch-Pitera, Roman Przeliorz, Jerzy Sibila, Wojciech Skotnicki, Wojciech Sokólski, Bożena Szczucka-Lasota, Zofia Szweda, Maria Trzaska, Matthias Wanner, Sylwia Węgrzynkiewicz, Tadeusz Wierzchoń, Juliusz Winiarski, Tadeusz Zakroczymski

Lista recenzentów 2017 opublikowana w Ochronie przed Korozją nr 12/2017 

Grzegorz Adamczewski, Lidia Adamczyk, Olayide Rosaq Adetunji, Jacek Banaś, Pier Luigi Bonora, Jacek Bordziłowski, Miroslav Brodňan, Agnieszka Brojanowska, Jacek Grzegorz Chęcmanowski, Beata Cwalina, Dominika Dębska, Katarzyna Domagała, Joao Salvador Fernandes, Maria Fiertak, Janusz Flis, Iwona Flis-Kabulska, Arkadiusz Gajek, Edyta Gibas, Krystyna Giza, Zbigniew Grzesik, Maciej Hajduga, Aleksander Iwaniak, Ewa Jankowska, Artur Jaroń, Dariusz Jędrzejczyk, Henryk Kania, Dorota Klimecka-Tatar, Magdalena Klakočar-Ciepacz, Danuta Kotnarowska, Stefan Krakowiak, Halina Krawiec, Agnieszka Królikowska, Andrzej Królikowski, Justyna Kuziak, Lech Kwiatkowski, Artur Maciej, Joanna Małecka, Jan Masalski, Bogusław Mendala, Michał Mosiałek, Grzegorz Moskal, Ginter Nawrat, Paweł Nowak, Marzena Nowicka-Nowak, Anna Nyczyk-Malinowska, Edyta Owczarek, Grażyna Pawłowska, Roman Przeliorz, Thadeus Schauer, Jerzy Sibila, Igor Skalski, Barbara Słomka-Słupik, Andrzej Sobkowiak, Wojciech Sokólski, Maria Sozańska, Elżbieta Stanaszek-Tomal, Teresa Stryszewska, Lucjan Swadźba, Bogdan Szczygieł, Zofia Szweda, Andrzej Szyprowski, Anna Ślusarczyk, Monika Śmiga-Matuszowicz, Maria Trzaska, Matthias Wanner, Sylwia Węgrzynkiewicz, Juliusz Winiarski, Tadeusz Zakroczymski, Małgorzata Zubielewicz, Adam Zybura, Zbigniew Żurek

Lista recenzentów 2016 opublikowana w Ochronie przed Korozją nr 12/2016 

Lidia Adamczyk, Olayide Rosaq Adetunji, Jacek Banaś, Jacek Grzegorz Chęcmanowski, Beata Cwalina, Dominika Dębska, Katarzyna Domagała, Piotr Falewicz, Janusz Flis, Iwona Flis-Kabulska, Maria Fiertak, Arkadiusz Gajek, Mirosław Gibas, Krystyna Giza, Witold Gnot, Zbigniew Grzesik, Maciej Hajduga, Maciej Błażej Hajduga, Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok, Ewa Jankowska, Jezmar Jankowski, Dariusz Jędrzejczyk, Henryk Kania, Jacek Katzer, Magdalena Klakočar-Ciepacz, Dariusz Kopyciński, Anna Koziróg, Halina Krawiec, Agnieszka Królikowska, Andrzej Królikowski, Jan Kubik, Justyna Kuziak, Lech Kwiatkowski, Artur Maciej, Joanna Małecka, Jan Masalski, Bogusław Mendala, Ginter Nawrat, Marzena Nowicka-Nowak, Edyta Owczarek, Grażyna Pawłowska, Roman Przeliorz, Jerzy Sibila, Barbara Słomka-Słupik, Jerzy Robert Sobiecki, Andrzej Sobkowiak, Wojciech Sokólski, Maria Sozańska, Elżbieta Stanaszek-Tomal, Bogdan Szczygieł, Zofia Szweda, Andrzej Szyprowski, Anna Ślusarczyk, Matthias Wanner, Tadeusz Wierzchoń, Juliusz Winiarski, Stefan Wójtowicz, Tadeusz Zakroczymski, Małgorzata Zubielewicz, Adam Zybura

Lista recenzentów 2015 opublikowana w Ochronie przed Korozją nr 12/2015

Lidia Adamczyk, Ahmed Abd El Aziz, Henryk Bala, Jacek Banaś, Jerzy Bieliński, Luigi Pier Bonora, Tomasz Borowski, Agnieszka Brojanowska, Ludwik Ciura, Beata Cwalina, Marek Danielewski, Dominika Dębska, Izydor Drela, Henryk Drulis, Agata Dudek, Piotr Falewicz, Maria Fiertak, Janusz Flis, Iwona Flis-Kabulska, Arkadiusz Gajek, Andrzej Garbacz, Krystyna Giza, Witold Gnot, Maciej Gruszczyński, Zbigniew Grzesik, Edward Guzik, Maciej Hajduga, Aleksander Iwaniak, Ewa Jankowska, Jezmar Jankowski, Mariusz Jaśniok, Dariusz Jędrzejczyk, Magdalena Klakočar-Ciepacz, Dariusz Kopyciński, Danuta Kotnarowska, Anna Koziróg, Agnieszka Królikowska, Andrzej Królikowski, Tomasz Krykowski, Agnieszka Krząkała, Lech Kwiatkowski, Artur Maciej, Marcin Malik, Jan Masalski, Bogusław Mendala, Krzysztof Miecznikowski, Andrzej Miszczyk, Grzegorz Moskal, Ginter Nawrat, Paweł Nowak, Edyta Owczarek, Grażyna Pawłowska, Witold Posadowski, Roman Przeliorz, Paweł Raczyński, Jacek Rozwadowski, Wojciech Simka, Wojciech Sokólski, Maria Sozańska, Elżbieta Stanaszek-Tomal, Barbara Stypula, Lucjan Swadźba, ;Bogdan Szczygieł, Krzysztof Szyszkiewicz-Warzecha, Anna Ślusarczyk, Anna Tokarska, Piotr Tomassi, Matthias Wanner, Alia A. El Warraky, Jan Wesołowski, Bartłomiej Wierzba, Tadeusz Wierzchoń, Juliusz Winiarski, Michał Wójtowicz, Tadeusz Zakroczymski, Małgorzata Zubielewicz, Adam Zybura, Zbigniew Żurek

Lista recenzentów 2014 opublikowana w Ochronie przed Korozją nr 12/2014

Henryk Bala, Pier Luigi Bonora, Jacek Bordziłowski, Tomasz Borowski, Agnieszka Brojanowska, Jacek Chęcmanowski, Ludwik Ciura, Beata Cwalina, Janusz Ćwiek, Dominika Dębska, Katarzyna Domagała, Izydor Drela, Piotr Falewicz, Joao Salvador Fernandes, Maria Fiertak, Janusz Flis, Arkadiusz Gajek, Andrzej Garbacz, Witold Gnot, Zbigniew Grzesik, Maciej Hajduga, Ewa Jankowska, Jezmar Jankowski, Dariusz Jędrzejczyk, Magdalena Klakočar-Ciepacz, Andrzej Królikowski, Agnieszka Krząkała, Jan Kubik, Justyna Kuziak, Lech Kwiatkowski, Piotr Liberski, Paweł Łukowski, Artur Maciej, Jan Masalski, Rafał Michalik, Grzegorz Moskal, Ginter Nawrat, Grażyna Pawłowska, Jerzy Piotrowski, Roman Przeliorz, Jacek Rozwadowski, Wojciech Simka, Barbara Słomka-Słupik, Wojciech Sokólski, Lucjan Swadźba, Bogdan Szczygieł, Maria Trzaska, Matthias Wanner, Tadeusz Wierzchoń, Tadeusz Zakroczymski, Małgorzata Zubielewicz, Adam Zybura

Lista recenzentów 2013 opublikowana w Ochronie przed Korozją nr 12/2013

Lidia Adamczyk, Łukasz Augustyński, Henryk Bala, Jacek Banaś, Jerzy Bieliński, Tomasz Borowski, Agnieszka Brojanowska, Jacek Chęcmanowski, Beata Cwalina, Bogdan Czajka, Janusz Ćwiek, Flavio Deflorian, Katarzyna Domagała, Maria Fiertak, Janusz Flis, Iwona Flis-Kabulska, Arkadiusz Gajek, Witold Gnot, Zbigniew Grzesik, Edward Guzik, Marek Hetmańczyk, Jezmar Jankowski, Ewa Jankowska, Mariusz Jaśniok, Henryk Kania, Magdalena Klakočar-Ciepacz, Marcin Kondracki, Niki Kouloumbi, Agnieszka Królikowska, Andrzej Królikowski, Agnieszka Krząkała, Lech Kwiatkowski, Piotr Liberski, Paweł Łukowski, Artur Maciej, Jan Masalski, Bogusław Mendala, Rafał Michalik, Grzegorz Moskal, Ginter Nawrat, Grażyna Pawłowska, Wiesław Pieniążek, Roman Przeliorz, Wojciech Simka, Jerzy Robert Sobiecki, Wojciech Sokólski, Lucjan Swadźba, Bogdan Szczygieł, Anna Ślusarczyk, Maria Trzaska, Matthias Wanner, Jan Wesołowski, Tadeusz Wierzchoń, Henryk Woźnica, Tadeusz Zakroczymski, Małgorzata Zubielewicz, Zbigniew Żurek

Lista recenzentów 2012 opublikowana w Ochronie przed Korozją nr 12/2012

Lidia Adamczyk
Henryk Bala
Jacek Banaś
Jerzy Bieliński
Beata Cwalina
Janusz Ćwiek
Marek Danielewski
Katarzyna Domagała
Izydor Drela
Piotr Falewicz
Krzysztof Fitzner
Janusz Flis
Iwona Flis-Kabulska
Arkadiusz Gajek
Daniel de la Fuente Garcia
Andrzej Głębowicz
Marian Głuszko
Zbigniew Grzesik Marek Hetmańczyk
Jezmar Jankowski
Henryk Kania
Andrzej Kiełbus
Dariusz Kopyciński
Halina Krawiec
Andrzej Królikowski
Piotr Liberski
Jan Masalski
František Mičko
Andrzej Miszczyk
Grzegorz Moskal
Grażyna Pawłowska
Jerzy Piotrowski
Roman Przeliorz
Jacek Rozwadowski Wojciech Simka
Maria Sozańska Tadeusz Spychaj
Marcin Stawarz
Barbara Stypuła
Lucjan Swadźba
Bogdan Szczygieł
Anna Ślusarczyk
Matthias Wanner
Jan Wesołowski
Henryk Woźnica
Tadeusz Zakroczymski
Krzysztof Żakowski
Zbigniew Żurek
Reklama
Nasi Partnerzy