Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Ochrona przed Korozją” ukazuje się nieprzerwanie od 1958 roku.
Autorzy otrzymują 40 punktów za publikację artykułu naukowego zgodnie z komunikatem MEiN z dnia 1.12.2021 r.

Najnowszy numer

Reklama

W czasopiśmie

Formaty reklam w 2023 roku

Opracowanie reklam przez redakcję jest bezpłatne.

Przyjmujemy gotowe reklamy: e-mailem, w formacie pdf, jpg, tiff

w wielkości 1:1 i rozdzielczości 300 dpi

Reklama
Nasi Partnerzy