Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Autorzy otrzymują 70 punktów za publikację artykułu naukowego zgodnie z komunikatem MEiN z dnia 17.07.2023 r.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Wydanie 09/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE INNOVATIVE LEAD-FREE UV-CURED PAINT COATINGS FOR DECORATING UTILITY GLASS NUMERICAL SIMULATIONS OF TEMPERATURE AND STRESS DISTRIBUTION IN THERMAL BARRIER COATINGS IN THE CONTEXT OF DIFFERENCES IN INPUT DATA VALUES – BOND COAT AND SUBSTRATE MATERIALS OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE ORGANICZNE I ORGANICZNO-NIEORGANICZNE POLIMERY CORE-SHELL JAKO WARTOŚCIOWE SUROWCE DO WODOROZCIEŃCZALNYCH WYROBÓW ANTYKOROZYJNYCH ARTYKUŁY […]

Wydanie 08/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE ON-POTENTIAL – A NEW PERSPECTIVE? EVALUATING THE CAUSES OF DAMAGE TO CORROSION PROTECTION COATINGS ON LIGHTNING PROTECTION MASTS OF A 400 KV SUBSTATION EFFECT OF KCL ON THE OPTICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF CAZNO3 PEROVSKITE THIN FILMS NUMERICAL SIMULATIONS OF TEMPERATURE AND STRESS DISTRIBUTION IN THERMAL BARRIER COATINGS IN THE CONTEXT OF DIFFERENCES […]

IX Międzynarodowa Konferencja Cynkownicza,18–20.10.2023, Pałac Sulisław

Piękny zespół pałacowo-parkowy w Sulisławiu będzie gościł uczest­ników IX Międzynarodowej Konferencji Cynkowniczej, organizo­wanej wspólnymi siłami przez STOCKMEIER Chemia Sp. z o.o. i S.S.K. i Nederman MikroPul Poland Sp. z o.o. Tematyka tegorocznej edycji spotkania branży cynkowniczej dotyczyła będzie problematyki oraz zagadnień związanych z myślą przewodnią: „Cynkownie w zmien­nej rzeczywistości”. Czasopismo “Ochrona przed Korozją” jest patronem […]

Wydanie 07/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE THE INFLUENCE OF SURFACE TREATMENT WITH TRIETHOXYMETHYLSILANE AND RIETHOXYETHYLSILANE SOLS ON THE PERMEABILITY OF POWDER COATINGS OVERVIEW OF THE PLANT-BASED SYNTHESIS OF METAL AND METAL OXIDE NANOPARTICLES AND THEIR POTENTIAL APPLICATION IN THE FORMATION OF PROTECTIVE COATINGS OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE PROCESY PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI O LEPSZEJ JAKOŚCI, WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI I NIŻSZYCH KOSZTACH ARTYKUŁY […]

Czasopismo Ochrona przed Korozją: 70 punktów MEiN, Journal Impact Factor 0,2

Czasopismo Ochrona przed Korozją otrzymało 70 punktów MEiN (wykaz czasopism i konferencji naukowych z dnia 18.07.2023). Oznacza to, że za artykuły naukowe opublikowane w czasopiśmie od stycznia 2023 r. autorzy otrzymują 70 punktów. Po raz pierwszy, w tym roku, został przyznany czasopismu Journal Impact Factor (JIF) i wynosi 0,2 za 2022 rok. Serdecznie zapraszamy do […]

XVII Konferencja PSK PRAKTIKOR 2023 odbędzie się w dniach 18–20.10.2023

Konferencja będzie poświęcona problemom korozyjnym ze szczególnym uwzględnieniem branży kolejowej i przemysłu naftowego. Program obejmie prezentacje ekspertów dotyczące najnowszych technologii, rozwiązań oraz problemów w obszarze ochrony antykorozyjnej. To doskonała okazja, aby spotkać się z liderami branży, nawiązać kontakty ze specjalistami i podzielić się własnymi doświadczeniami a także możliwość poszerzenia horyzontów w zakresie korozyjnych wyzwań.Więcej informacji: […]