Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Wydanie 04/2024

ARTYKUŁY NAUKOWE THE INFLUENCE OF PLASMA SPRAYING PARAMETERS ON MICROSTRUCTURE AND HARDNESS OF ALUMINIUM-BRONZE-POLYESTER-YSZ COMPOSITE COATINGS FOR PLAIN BEARINGS APPLICATIONS  THE EFFECT OF ANODIC POLARIZATION OF 304 STAINLESS STEEL IN CHOLINE CHLORIDE-BASED DES SOLVENT ON ITS SURFACE MORPHOLOGY AND CORROSION RESISTANCE OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE SYMULACJA DZIAŁANIA MASZYN I PROCESÓW DO OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ NIŻSZE […]

24 kwietnia – Dzień Świadomości Korozyjnej

Pierwotną koncepcją Dnia Świadomości Korozyjnej było pozyskanie współpracy lokalnych stowarzyszeń korozyjnych z uniwersytetami i przemysłem w celu opracowywania i wdrażania programów edukacyjnych dla ogółu społeczeństwa, które byłyby dla nich łatwe do zrozumienia. Po kilkunastu latach o ogłoszenia Dnia efekty tych działań zaczynają być widoczne, w tym roku tylko w Polsce odbyło się kilka wydarzeń oznaczonych […]

30. jubileuszowa Konferencja Antykorozja odbędzie się w dniach 14–16 maja 2024.

Referaty i postery konferencji (w formie publikacji) są recenzowane i publikowane w czasopiśmie „Ochrona przed Korozją”. Podczas konferencji organizowany jest konkurs z nagrodami na najlepszy poster. W dotychczasowych konferencjach licznie uczestniczyli zarówno przedstawiciele przemysłu jak i ośrodków naukowych, co zapewniało twórczą wymianę doświadczeń. Uczestnicy przedstawiali efekty swoich prac badawczych, zapoznawali się ze światowymi nowościami oraz […]

XXXI Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego i Sieć Badawcza Łukasiewicz − Warszawskiego Instytutu Technologicznego “Galwanotechnika a środowisko” odbędzie się w dniach 17–18.06.2024 r., Zamek Topacz, Kobierzyce, k. Wrocławia

W programie tej dwudniowej konferencji jest 5 sesji refe­ratowych, czas dla Wystawców, Zgromadzenie Ogólne PTG  a także uroczysta kolacja pierwszego dnia. Podczas Konferencji będzie można odwiedzić firmę Hitachi Astemo Poland Sp. z o. o., która prowadzi m. in. galwaniczną obróbkę cynkową i cynkowo-niklową elementów układów hamulcowych. Działalność firmy opiera się na wiodących na świecie zaawansowanych […]

XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Kontra 2024 Trwałość Budowli I Ochrona Przed Korozją odbędzie się w dniach 9–11 października 2024.

Konferencja jest adresowana do projektantów, producentów, wykonawców robót i pracowników naukowo-technicznych specjalizujących się w problematyce odporności materiałów budowlanych i konstrukcji na działanie środowiska oraz zagadnieniom ochrony budowli przed korozją. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań materiałowych i technologicznych oraz wyników badań teoretycznych i doświadczalnych z szeroko pojmowanej dziedziny trwałości obiektów budowlanych. Rejestracja i Komunikat są […]

Wydanie 03/2024

ARTYKUŁY NAUKOWE Risks caused by microbiologically influenced corrosion in diesel fuel storage tanks / Zagrożenia spowodowane korozją mikrobiologiczną w zbiornikach magazynowych oleju napędowego Refractory metals as alloying additives for metallic materials formed via powder metallurgy techniques / Metale wysokotopliwe jako dodatki stopowe materiałów metalicznych kształtowanych metodami metalurgii proszków OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE Perfekcyjne wykończenie […]

Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE

Targi EXPO-SURFACE są bogate we wszystko to, co umożliwia precyzyjne naniesienie farb, w tym m.in. agregaty malarskie, pistolety do malowania i pompy membranowe. Na stoiskach nie brakuje specjalistycznych urządzeń jak piaskarki czy śrutownice. W czasie targów EXPO-SURFACE zwiedzający mogą zapoznać się z wszechstronną ofertą wyrobów malarskich, technologii antykorozyjnych, ochrony powierzchni a także materiałów i usług […]

Wydanie 02/2024

ARTYKUŁY NAUKOWE LOW-TEMPERATURE POWDER PAINT MODIFIED WITH GRAPHENE OXIDE LEGAL REQUIREMENTS FOR CERTIFICATION OF MATERIALS, MACHINERY AND EQUIPMENT USED IN UNDERGROUND MINE WORKS, AND PROBLEMS IN PURCHASING PRACTICE – A CASE STUDY ARTYKUŁY PROMOCYJNE SZKOLENIA INSTYTUTU BADAWCZEGO DRÓG I MOSTÓW W 2024 ROKU – ANTYKOROZJA STALI I BETONU POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE − PLATFORMĄ EDUKACJI I […]

Wydanie 01/2024

ARTYKUŁY NAUKOWE THE IMPACT OF CORROSION ON THE FATIGUE STRENGTH OF STEEL USED IN BRIDGE STRUCTURES STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF CERMET NI-AL/MSZ THICK COATING PREPARED BY FLAME SPRAYING TECHNIQUE OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE OCZYSZCZANIE KĄPIELI WSTĘPNEJ ZA POMOCĄ WIRÓWEK OSZCZĘDNOŚĆ TYSIĘCY EURO ROCZNIE I POPRAWA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ARTYKUŁY PROMOCYJNE TERMOIZOLACYJNA POWŁOKA […]