Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Wydanie 02/2024

ARTYKUŁY NAUKOWE LOW-TEMPERATURE POWDER PAINT MODIFIED WITH GRAPHENE OXIDE LEGAL REQUIREMENTS FOR CERTIFICATION OF MATERIALS, MACHINERY AND EQUIPMENT USED IN UNDERGROUND MINE WORKS, AND PROBLEMS IN PURCHASING PRACTICE – A CASE STUDY ARTYKUŁY PROMOCYJNE SZKOLENIA INSTYTUTU BADAWCZEGO DRÓG I MOSTÓW W 2024 ROKU – ANTYKOROZJA STALI I BETONU POLSKIE STOWARZYSZENIE KOROZYJNE − PLATFORMĄ EDUKACJI I […]

Wydanie 01/2024

ARTYKUŁY NAUKOWE THE IMPACT OF CORROSION ON THE FATIGUE STRENGTH OF STEEL USED IN BRIDGE STRUCTURES STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF CERMET NI-AL/MSZ THICK COATING PREPARED BY FLAME SPRAYING TECHNIQUE OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE OCZYSZCZANIE KĄPIELI WSTĘPNEJ ZA POMOCĄ WIRÓWEK OSZCZĘDNOŚĆ TYSIĘCY EURO ROCZNIE I POPRAWA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ARTYKUŁY PROMOCYJNE TERMOIZOLACYJNA POWŁOKA […]

Wydanie 12/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE PROTECTIVE PROPERTIES OF VARIOUS TYPES OF COATING SYSTEMS ON SELECTED BRIDGE STRUCTURES MANUFACTURING CU-PB ALLOYS AND STUDYING EFFICIENCY IN RESISTING OXIDATION DEVELOPMENT OF ROAD INFRASTRUCTURE IN POLAND AND TRENDS IN PROTECTING CONCRETE STRUCTURES WITH PROTECTIVE COATINGS OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE PRODUKCJA PERFEKCYJNYCH POWIERZCHNI NA WYSOKI POŁYSK, Z MOŻLIWOŚCIĄ UZYSKIWANIA POWTARZALNYCH EFEKTÓW I […]

Wydanie 11/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE EVALUATION OF TRACHEOSTOMY TUBE DEGRADATION PROCESSES USING SCANNING MICROSCOPY AND X-RAY SPECTROMETRY IN PATIENTS FOLLOWING ENT SURGERY / OCENA PROCESÓW DEGRADACJI RUREK TRACHEOSTOMIJNYCH PRZY UŻYCIU METOD MIKROSKOPII SKANINGOWEJ I SPEKTROMETRII RENTGENOWSKIEJ U PACJENTÓW PO ZABIEGACH LARYNGOLOGICZNYCH EFFECT OF SUBSTRATE TEMPERATURE ON THE OPTICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF CDS NANO PARTICLES / WPŁYW TEMPERATURY […]

Wydanie 10/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE OVERVIEW OF CORROSION PROBLEMS OF TOWER STRUCTURES AND PROPOSALS FOR THEIR SOLUTION / PRZEGLĄD PROBLEMÓW KOROZYJNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW WIEŻOWYCH I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ pobierz pdf IMPACT OF THE ACIDITY OF THE MEDIUM ON THE CORROSION RESISTANCE OF THE BO-RONIZED SURFACE LAYER – BASED ON THE CROSS-SECTION OF THE BORONIZED LAYER OBTAINED ON X6CRNITI18-10 STEEL […]

Wydanie 09/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE INNOVATIVE LEAD-FREE UV-CURED PAINT COATINGS FOR DECORATING UTILITY GLASS pobierz pdf NUMERICAL SIMULATIONS OF TEMPERATURE AND STRESS DISTRIBUTION IN THERMAL BARRIER COATINGS IN THE CONTEXT OF DIFFERENCES IN INPUT DATA VALUES – BOND COAT AND SUBSTRATE MATERIALS pobierz pdf OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE ORGANICZNE I ORGANICZNO-NIEORGANICZNE POLIMERY CORE-SHELL JAKO WARTOŚCIOWE SUROWCE DO […]

Wydanie 08/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE ON-POTENTIAL – A NEW PERSPECTIVE?pobierz pdf EVALUATING THE CAUSES OF DAMAGE TO CORROSION PROTECTION COATINGS ON LIGHTNING PROTECTION MASTS OF A 400 KV SUBSTATIONpobierz pdf EFFECT OF KCL ON THE OPTICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF CAZNO3 PEROVSKITE THIN FILMSpobierz pdf NUMERICAL SIMULATIONS OF TEMPERATURE AND STRESS DISTRIBUTION IN THERMAL BARRIER COATINGS IN THE […]

Wydanie 07/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE THE INFLUENCE OF SURFACE TREATMENT WITH TRIETHOXYMETHYLSILANE AND RIETHOXYETHYLSILANE SOLS ON THE PERMEABILITY OF POWDER COATINGSPobierz pdf OVERVIEW OF THE PLANT-BASED SYNTHESIS OF METAL AND METAL OXIDE NANOPARTICLES AND THEIR POTENTIAL APPLICATION IN THE FORMATION OF PROTECTIVE COATINGSpobierz pdf OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE PROCESY PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI O LEPSZEJ JAKOŚCI, WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI I NIŻSZYCH […]

Wydanie 06/2023

wydanie-6-2023

ARTYKUŁY NAUKOWE UV-CURABLE COATINGS – ENVIRONMENT-FRIENDLY SOLUTION FOR SUSTAINABLE PROTECTION OF METAL SUBSTRATES HIGH-TEMPERATURE OXIDATION OF Fe40AL5CR0.2ZrB AND TiAL INTERMETALLIC PHASE ALLOYS OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE OCHRONA PRZED KOROZJĄ ZA POMOCĄ CERTYFIKOWANYCH SYSTEMÓW MALARSKICH. 30-LECIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ – INSTYTUTU INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW LINIE KONSERWACYJNE BĘDĄCE KLASĄ SAMĄ […]

Wydanie 05/2023

Wydanie 05/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE INFLUENCE OF BATH TYPE FOR ZINC PLATING AND PASSIVATION WITH TRIVALENT CHROMIUM COMPOUNDS ON THE CORROSION RESISTANCE AND APPEARANCE OF COATINGS OBTAINEDpobierz pdf HIGH-TEMPERATURE OXIDATION OF FE40AL5CR0.2TIB INTERMETALLIC PHASE-BASED ALLOY DEPENDING ON ITS SURFACE CONDITIONpobierz pdf OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE DOSKONAŁE PRZYGOTOWANIE POWŁOKI LAKIERNICZEJ PODZESPOŁÓW MASZYN ROLNICZYCH ARTYKUŁY PROMOCYJNE PIĘĆ NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW […]