Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Ochrona przed Korozją” ukazuje się nieprzerwanie od 1958 roku.
Autorzy otrzymują 40 punktów za publikację artykułu naukowego zgodnie z komunikatem MEiN z dnia 1.12.2021 r.

Wydanie nr 04/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE Surface state of alloy based on FeAl intermetallic phase matrix after oxidation at 600°C, 700°C and 800°C Modern materials used for environmental barrier coatings – a review OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE Bezpośrednie straty korozyjne wynoszą 3% PKB, czyli 69,7 mld zł. Warto je odzyskać ARTYKUŁY PROMOCYJNE Taśma replikacyjna – czy jest skuteczna przy […]

Wydanie nr 03/2023

Ochrona przed Korozją 03.2023

ARTYKUŁY NAUKOWE THE EROSION RESISTANCE OF CR/CRN MULTILAYER COATING DEPOSITED USING INDUSTRIAL ARC-PVD PROCESS FOR COMPRESSOR BLADES APPLICATION POWDER COATINGS IN ANTI-CORROSION APPLICATIONS OF STEEL STRUCTURES – AN ATTEMPT TO ADAPT THE REQUIREMENTS TO THE SCHEME OF THE PN-EN ISO 12944 STANDARD OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE PERFEKCYJNY SZLIF DO WYSOKO PRECYZYJNYCH ELEMENTÓW FORMOWANYCH WGŁĘBNIE ARTYKUŁY […]

Wydanie nr 02/2023

Ochrona przed Korozją 02.2023

ARTYKUŁY NAUKOWE INFLUENCE OF ANISOTROPY OF MECHANICAL PROPERTIES ON HYDROGEN INDUCED CRACKING PRELIMINARY STUDIES ON ELECTRODEPOSITION OF ZN-FE-W ALLOY COATINGS FROM CITRATE-SULPHATE BATHS Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka. Wsparcie konferencji naukowo-technicznych” nr projektu DNK/SN/549857/2022  kwota dofinansowania 553,50 zł całkowita wartość projektu  53.095 zł […]

Wydanie nr 01/2023

Ochrona przed Korozją 01.2023

ARTYKUŁY NAUKOWE DURABILITY LIMIT STATES IN THE DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES Pobierz pdf CORROSION MECHANISMS IN COLUMNS FOR ATMOSPHERIC DISTILLATION OF CRUDE OIL Pobierz pdf OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE PRAWIDŁOWY DOBÓR STALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I MATERIAŁÓW LEKKIEJ OBUDOWY W ZALEŻNOŚCI OD ŚRODOWISKA KOROZYJNEGO – WYTYCZNE DAFA ARTYKUŁY PROMOCYJNE DROGA DO OSZCZĘDNOŚCI W TECHNOLOGII CYNK-NIKIEL PODEJMIJ WYZWANIE […]

Wydanie nr 12/2022

Ochrona przed Korozją 12.2022

 ARTYKUŁY NAUKOWE ENHANCEMENT OF CORROSION RESISTANCE OF STAINLESS STEEL WITH ZN DOPED SILANE COATINGS RESISTANCE OF GEOPOLYMERS TO CHEMICAL AGGRESSION. LITERATURE STUDY OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE ANALIZA I OPTYMALIZACJA PROCESÓW MYCIA ARTYKUŁY PROMOCYJNE TECHNOLOGIE GALWANICZNE DLA OSZCZĘDNOŚCI I WYDAJNOŚCI W NUMERZE TAKŻE 65 ROK WYDAWANIA „OCHRONY PRZED KOROZJĄ” – PODSUMOWANIE WYDARZENIA XXXII WALNY ZJAZD STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW […]

Wydanie nr 11/2022

Ochrona przed Korozją 11.2022

OD REDAKCJI KOROZYJNE WSPOMNIENIA ZADUSZKOWE ARTYKUŁY NAUKOWE ELECTROCHEMICAL CHARACTERIZATION OF C45 CARBON BLACK-H3PMO12O40-POLYVINYLIDENE FLUORIDE SYSTEM POSSIBILITY OF OBTAINING LANTHANUM DOPED NICKEL COATINGS FROM BATHS BASED ON DEEP EUTECTIC SOLVENTS Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka. Wsparcie konferencji naukowo-technicznych” nr projektu DNK/SN/549857/2022  kwota dofinansowania 553,50 […]

Wydanie nr 10/2022

Ochrona przed Korozją 10.2022

 ARTYKUŁY NAUKOWE THE INFLUENCE OF SELECTED PLASMA SPRAYING PARAMETERS ON MICROSTRUCTURE AND POROSITY OF MOLYBDENUM COATING TRUDNOŚCI I SUKCESY W RECEPTUROWANIU WODNYCH GRUNTÓW CYNKOWYCH OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE WYDAJNA, ZRÓWNOWAŻONA I ELASTYCZNA OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA SPEŁNIAJĄCA OKREŚLONE WYMAGANIA ARTYKUŁY PROMOCYJNE KURSY FROSIO W JĘZYKU POLSKIM, CERTYFIKACJA WG FROSIO, KURSY PERSONELU ANTYKOROZJI, SZKOLENIA – PROWADZONE PRZEZ SLV-GSI POLSKA ORAZ SLV DUISBURG […]

Wydanie nr 09/2022

Ochrona przed Korozją 09.2022

 ARTYKUŁY NAUKOWE BADANIA KWALIFIKACYJNE OCHRONNYCH SYSTEMÓW MALARSKICH NA KONSTRUKCJE MORSKIE (OFFSHORE) WEDŁUG PN-EN ISO 12944-9 WPŁYW PROMIENIOWANIA UV NA DESTRUKCJĘ POWŁOK AKRYLOWO-EPOKSYDOWYCH NADWOZI SAMOCHODOWYCH ARTYKUŁY PROMOCYJNE PPG PHENGUARD® 985 – FENOLOWO-EPOKSYDOWA POWŁOKA ZBIORNIKOWA KLASY PREMIUM, KTÓRA ZAPEWNIA ODPORNOŚĆ CHEMICZNĄ W ROZSZERZONYM ZAKRESIE KATEGORIE KOROZYJNOŚCI JAKO KLUCZOWY ELEMENT DOBORU BADAŃ SYMULACYJNYCH W OCENIE TRWAŁOŚCI WYROBÓW WEDŁUG […]

Wydanie nr 08/2022

Ochrona przed Korozją 08.2022

OD REDAKCJI ZAGROŻENIE COVID-19, WYKORZYSTANIE KOMUNIKACJI ZDALNEJ I KONFERENCJA PKEOPK SEP ARTYKUŁY NAUKOWE POWŁOKI IZOLACYJNE A NAPRĘŻENIOWE PĘKANIE KOROZYJNE STALOWYCH GAZOCIĄGÓW – CZĘŚĆ II APPLICATION OF DIFFUSE REFLECTANCE INFRARED FOURIER TRANSFORM SPECTROSCOPY FOR THE DETECTION OF BACTERIAL BIOMARKERS IN DRY CORROSION DEPOSITS OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE CZY POTRZEBNE JEST KSZTAŁCENIE INŻYNIERÓW CHEMIKÓW W ZAKRESIE […]

Wydanie nr 07/2022

Ochrona przed Korozją 07.2022

ARTYKUŁY NAUKOWE PORÓWNANIE ODPORNOŚCI KOROZYJNEJ POWŁOK CYNKOWYCH OTRZYMANYCH W KĄPIELACH Z DODATKIEM AL, NI, PB, BI I SN ANTHOCYANINS – CORROSION INHIBITORS STRAIGHT FROM NATURE WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE NISKOTEMPERATUROWYCH POLIURETANOWYCH LAKIERÓW PROSZKOWYCH NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE MICHAŁ SĘDZIWÓJ – KRÓL ALCHEMIKÓW I PIERWSZY WIELKI POLSKI CHEMIK W NUMERZE TAKŻE: XV KONFERENCJA […]