Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Autorzy otrzymują 70 punktów za publikację artykułu naukowego zgodnie z komunikatem MEiN z dnia 17.07.2023 r.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Wydanie 10/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE OVERVIEW OF CORROSION PROBLEMS OF TOWER STRUCTURES AND PROPOSALS FOR THEIR SOLUTION / PRZEGLĄD PROBLEMÓW KOROZYJNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW WIEŻOWYCH I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ IMPACT OF THE ACIDITY OF THE MEDIUM ON THE CORROSION RESISTANCE OF THE BO-RONIZED SURFACE LAYER – BASED ON THE CROSS-SECTION OF THE BORONIZED LAYER OBTAINED ON X6CRNITI18-10 STEEL IMPACT OF […]

Wydanie 09/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE INNOVATIVE LEAD-FREE UV-CURED PAINT COATINGS FOR DECORATING UTILITY GLASS NUMERICAL SIMULATIONS OF TEMPERATURE AND STRESS DISTRIBUTION IN THERMAL BARRIER COATINGS IN THE CONTEXT OF DIFFERENCES IN INPUT DATA VALUES – BOND COAT AND SUBSTRATE MATERIALS OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE ORGANICZNE I ORGANICZNO-NIEORGANICZNE POLIMERY CORE-SHELL JAKO WARTOŚCIOWE SUROWCE DO WODOROZCIEŃCZALNYCH WYROBÓW ANTYKOROZYJNYCH ARTYKUŁY […]

Wydanie 08/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE ON-POTENTIAL – A NEW PERSPECTIVE? EVALUATING THE CAUSES OF DAMAGE TO CORROSION PROTECTION COATINGS ON LIGHTNING PROTECTION MASTS OF A 400 KV SUBSTATION EFFECT OF KCL ON THE OPTICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF CAZNO3 PEROVSKITE THIN FILMS NUMERICAL SIMULATIONS OF TEMPERATURE AND STRESS DISTRIBUTION IN THERMAL BARRIER COATINGS IN THE CONTEXT OF DIFFERENCES […]

Wydanie 07/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE THE INFLUENCE OF SURFACE TREATMENT WITH TRIETHOXYMETHYLSILANE AND RIETHOXYETHYLSILANE SOLS ON THE PERMEABILITY OF POWDER COATINGS OVERVIEW OF THE PLANT-BASED SYNTHESIS OF METAL AND METAL OXIDE NANOPARTICLES AND THEIR POTENTIAL APPLICATION IN THE FORMATION OF PROTECTIVE COATINGS OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE PROCESY PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI O LEPSZEJ JAKOŚCI, WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI I NIŻSZYCH KOSZTACH ARTYKUŁY […]

Wydanie 06/2023

wydanie-6-2023

ARTYKUŁY NAUKOWE UV-CURABLE COATINGS – ENVIRONMENT-FRIENDLY SOLUTION FOR SUSTAINABLE PROTECTION OF METAL SUBSTRATES HIGH-TEMPERATURE OXIDATION OF Fe40AL5CR0.2ZrB AND TiAL INTERMETALLIC PHASE ALLOYS OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE OCHRONA PRZED KOROZJĄ ZA POMOCĄ CERTYFIKOWANYCH SYSTEMÓW MALARSKICH. 30-LECIE DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ – INSTYTUTU INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNIKÓW LINIE KONSERWACYJNE BĘDĄCE KLASĄ SAMĄ […]

Wydanie 05/2023

Wydanie 05/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE INFLUENCE OF BATH TYPE FOR ZINC PLATING AND PASSIVATION WITH TRIVALENT CHROMIUM COMPOUNDS ON THE CORROSION RESISTANCE AND APPEARANCE OF COATINGS OBTAINEDpobierz pdf HIGH-TEMPERATURE OXIDATION OF FE40AL5CR0.2TIB INTERMETALLIC PHASE-BASED ALLOY DEPENDING ON ITS SURFACE CONDITIONpobierz pdf OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE DOSKONAŁE PRZYGOTOWANIE POWŁOKI LAKIERNICZEJ PODZESPOŁÓW MASZYN ROLNICZYCH ARTYKUŁY PROMOCYJNE PIĘĆ NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW […]

Wydanie nr 04/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE Surface state of alloy based on FeAl intermetallic phase matrix after oxidation at 600°C, 700°C and 800°C pobierz pdf Modern materials used for environmental barrier coatings – a review Pobierz pdf OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE Bezpośrednie straty korozyjne wynoszą 3% PKB, czyli 69,7 mld zł. Warto je odzyskać ARTYKUŁY PROMOCYJNE Taśma replikacyjna – […]

Wydanie nr 03/2023

Ochrona przed Korozją 03.2023

ARTYKUŁY NAUKOWE THE EROSION RESISTANCE OF CR/CRN MULTILAYER COATING DEPOSITED USING INDUSTRIAL ARC-PVD PROCESS FOR COMPRESSOR BLADES APPLICATION Pobierz pdf POWDER COATINGS IN ANTI-CORROSION APPLICATIONS OF STEEL STRUCTURES – AN ATTEMPT TO ADAPT THE REQUIREMENTS TO THE SCHEME OF THE PN-EN ISO 12944 STANDARD Pobierz pdf OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE PERFEKCYJNY SZLIF DO WYSOKO PRECYZYJNYCH […]

Wydanie nr 02/2023

Ochrona przed Korozją 02.2023

ARTYKUŁY NAUKOWE INFLUENCE OF ANISOTROPY OF MECHANICAL PROPERTIES ON HYDROGEN INDUCED CRACKINGPobierz pdf PRELIMINARY STUDIES ON ELECTRODEPOSITION OF ZN-FE-W ALLOY COATINGS FROM CITRATE-SULPHATE BATHSPobierz pdf Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka. Wsparcie konferencji naukowo-technicznych” nr projektu DNK/SN/549857/2022  kwota dofinansowania 553,50 zł całkowita wartość projektu […]

Wydanie nr 01/2023

Ochrona przed Korozją 01.2023

ARTYKUŁY NAUKOWE DURABILITY LIMIT STATES IN THE DESIGN OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES Pobierz pdf CORROSION MECHANISMS IN COLUMNS FOR ATMOSPHERIC DISTILLATION OF CRUDE OIL Pobierz pdf OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE PRAWIDŁOWY DOBÓR STALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I MATERIAŁÓW LEKKIEJ OBUDOWY W ZALEŻNOŚCI OD ŚRODOWISKA KOROZYJNEGO – WYTYCZNE DAFA ARTYKUŁY PROMOCYJNE DROGA DO OSZCZĘDNOŚCI W TECHNOLOGII CYNK-NIKIEL PODEJMIJ WYZWANIE […]