Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

XVII Konferencja PSK PRAKTIKOR 2023 odbędzie się w dniach 18–20.10.2023

Konferencja będzie poświęcona problemom korozyjnym ze szczególnym uwzględnieniem branży kolejowej i przemysłu naftowego. Program obejmie prezentacje ekspertów dotyczące najnowszych technologii, rozwiązań oraz problemów w obszarze ochrony antykorozyjnej. To doskonała okazja, aby spotkać się z liderami branży, nawiązać kontakty ze specjalistami i podzielić się własnymi doświadczeniami a także możliwość poszerzenia horyzontów w zakresie korozyjnych wyzwań.Więcej informacji: […]