Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Autorzy otrzymują 70 punktów za publikację artykułu naukowego zgodnie z komunikatem MEiN z dnia 17.07.2023 r.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Wydanie 11/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE EVALUATION OF TRACHEOSTOMY TUBE DEGRADATION PROCESSES USING SCANNING MICROSCOPY AND X-RAY SPECTROMETRY IN PATIENTS FOLLOWING ENT SURGERY / OCENA PROCESÓW DEGRADACJI RUREK TRACHEOSTOMIJNYCH PRZY UŻYCIU METOD MIKROSKOPII SKANINGOWEJ I SPEKTROMETRII RENTGENOWSKIEJ U PACJENTÓW PO ZABIEGACH LARYNGOLOGICZNYCH EFFECT OF SUBSTRATE TEMPERATURE ON THE OPTICAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF CDS NANO PARTICLES / WPŁYW TEMPERATURY […]