Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego
Ochrona przed Korozją” ukazuje się nieprzerwanie od 1958 roku.
Autorzy otrzymują 40 punktów za publikację artykułu naukowego zgodnie z komunikatem MEiN z dnia 1.12.2021 r.

Wydanie 05/2023

Wydanie 05/2023

ARTYKUŁY NAUKOWE INFLUENCE OF BATH TYPE FOR ZINC PLATING AND PASSIVATION WITH TRIVALENT CHROMIUM COMPOUNDS ON THE CORROSION RESISTANCE AND APPEARANCE OF COATINGS OBTAINED HIGH-TEMPERATURE OXIDATION OF FE40AL5CR0.2TIB INTERMETALLIC PHASE-BASED ALLOY DEPENDING ON ITS SURFACE CONDITION OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE DOSKONAŁE PRZYGOTOWANIE POWŁOKI LAKIERNICZEJ PODZESPOŁÓW MASZYN ROLNICZYCH ARTYKUŁY PROMOCYJNE PIĘĆ NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW PROCESU ŚRUTOWANIA […]