Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Wydanie 04/2024

ARTYKUŁY NAUKOWE THE INFLUENCE OF PLASMA SPRAYING PARAMETERS ON MICROSTRUCTURE AND HARDNESS OF ALUMINIUM-BRONZE-POLYESTER-YSZ COMPOSITE COATINGS FOR PLAIN BEARINGS APPLICATIONS  THE EFFECT OF ANODIC POLARIZATION OF 304 STAINLESS STEEL IN CHOLINE CHLORIDE-BASED DES SOLVENT ON ITS SURFACE MORPHOLOGY AND CORROSION RESISTANCE OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE SYMULACJA DZIAŁANIA MASZYN I PROCESÓW DO OBRÓBKI STRUMIENIOWO-ŚCIERNEJ NIŻSZE […]

Wydanie 03/2024

ARTYKUŁY NAUKOWE Risks caused by microbiologically influenced corrosion in diesel fuel storage tanks / Zagrożenia spowodowane korozją mikrobiologiczną w zbiornikach magazynowych oleju napędowego Refractory metals as alloying additives for metallic materials formed via powder metallurgy techniques / Metale wysokotopliwe jako dodatki stopowe materiałów metalicznych kształtowanych metodami metalurgii proszków OCHRONA PRZED KOROZJĄ W PRAKTYCE Perfekcyjne wykończenie […]