Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Reklama

Advanced Materials and Technologies Conference

Konferencja Advanced Materials and Technologies Conference, organizowana pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, odbędzie się 18-21.06.2023 r. w hotelu Gołębiewski w Wiśle.

Tematyka AMT’2023 obejmuje pięć następujących obszarów:

Materiały funkcjonalne i konstrukcyjne,

Zaawansowana obróbka cieplna, mechaniczna i chemiczna oraz inżynieria powierzchni,

Charakterystyka i modelowanie materiałów,

Zastosowania materiałów: materiały dla transportu, materiały dla elektroniki, biomateriałów i bioinżynierii, materiały dla energetyki,

Młodzi badacze – Zaawansowane materiały i technologie.

Czasopismo „Ochrona przed Korozją” zaprasza do publikacji referatów Konferencji. Informacje i zapisy: https://amt2023.polsl.pl/

Reklama
Nasi Partnerzy