Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Reklama

Kongres Eurocorr odbędzie się dniach 27–31.08.2023, w Brukseli.

Hasłem przewodnim tegorocznego Kongresu jest Driving corrosion prediction and protection towards a circular economy.

EUROCORR co roku przyciąga ponad tysiąc ekspertów ds. korozji z całego świata. Wysoki poziom wiedzy naukowej uczestników sprawia, że Kongres jest wiodącą światową konferencją naukową poświęconą badaniom korozyjnym.

Młodym korozjonistom Young EFC zapewnia platformę do wymiany pomysłów, nauki i inspiracji.

Informacje: https://www.eurocorr2023.org/

Reklama
Nasi Partnerzy