Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Reklama

IX Międzynarodowa Konferencja Cynkownicza,18–20.10.2023, Pałac Sulisław

Piękny zespół pałacowo-parkowy w Sulisławiu będzie gościł uczest­ników IX Międzynarodowej Konferencji Cynkowniczej, organizo­wanej wspólnymi siłami przez STOCKMEIER Chemia Sp. z o.o. i S.S.K. i Nederman MikroPul Poland Sp. z o.o. Tematyka tegorocznej edycji spotkania branży cynkowniczej dotyczyła będzie problematyki oraz zagadnień związanych z myślą przewodnią: „Cynkownie w zmien­nej rzeczywistości”.

Czasopismo “Ochrona przed Korozją” jest patronem medialnym Konferencji.

Kontakt:

e-mail: sympozjum@stockmeier.pl

Reklama
Nasi Partnerzy