Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Reklama

Konkurs Inżynier Przemysłu Chemicznego

Zarząd Główny SITPChem począwszy od 2023 r. ustanowił coroczne wyróżnienie w postaci tytułu: Inżynier Przemysłu Chemicznego. Po raz pierwszy Laureaci zostaną zaprezentowani podczas Konferencji Przemysł Chemiczny, organizowanej przez SITPChem od 5 do 7 grudnia 2023 w Warszawie. SITChem zaprasza do zgłaszania kandydatów do Konkursu Inżynier Przemysłu Chemicznego 2023. Rozstrzygnięcie Konkursu i Gala przekazania Statuetek 6 grudnia 2023 podczas Konferencji Przemysł Chemiczny. Tytuł jest przyznawany za szczególne dokonania w zakresie nauki, techniki i gospodarki oraz działalność na rzecz rozwoju przemysłu chemicznego. Zgłoszenia kandydatów i regulamin na www.sitpchem.org.pl

Reklama
Nasi Partnerzy