Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Reklama

Czasopismo Ochrona przed Korozją: 70 punktów MEiN, Journal Impact Factor 0,2

Czasopismo Ochrona przed Korozją otrzymało 70 punktów MEiN (wykaz czasopism i konferencji naukowych z dnia 18.07.2023).

Oznacza to, że za artykuły naukowe opublikowane w czasopiśmie od stycznia 2023 r. autorzy otrzymują 70 punktów.

Po raz pierwszy, w tym roku, został przyznany czasopismu Journal Impact Factor (JIF) i wynosi 0,2 za 2022 rok.

Serdecznie zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie, w latach 2023-2024 realizujemy umowę z MEiN, zapewniamy m.in. bezpłatne tłumaczenie artykułów na j. angielski.

Reklama
Nasi Partnerzy