Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Reklama

Konferencja PIRE 2023

W dniach 22-24.11.2023 r. w Ustroniu odbędzie się  XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA PROJEKTOWANIE, INNOWACJE REMONTOWE I MODERNIZACJE W ENERGETYCE

Tematyka Konferencji:

• Projektowanie urządzeń i instalacji energetycznych z uwzględnieniem metod prognozowania trwałości.

• Technologie wytwarzania i eksploatacji w energetyce.

• Innowacje w remontach i modernizacji urządzeń oraz systemów energetycznych.

• Materiały do pracy w podwyższonej temperaturze.

• Przyczyny i mechanizmy niszczenia elementów urządzeń energetycznych.

• Korozja materiałów dla energetyki.

• Ocena stanu technicznego urządzeń po eksploatacji.

• Proekologiczne technologie z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

• Energetyka jądrowa.

• Aspekty techniczne, ekologiczne, społeczne i ekonomiczne związane z OZE oraz energetyką wodorową

Szczegóły na stronie:

pire.polsl.pl

Reklama
Nasi Partnerzy