Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Reklama

Konkurs Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie korozji     

Do 23 lutego 2024 r. czekamy na zgłoszenia prac dyplomowych [doktorskich, magisterskich, inżynierskich i licencjackich] obronionych w 2023 r. i wpisujących się w tematykę szeroko rozumianej ochrony przed korozją powierzchni metalowych, betonowych, polimerowych i drewnianych. Prace mogą dotyczyć m. in. materiałów odpornych na korozję, powłok ochronnych, ochrony elektrochemicznej i inhibitorowej, badań korozyjnych, zagadnień projektowych, legislacyjnych, organizacyjnych, ochrony środowiska itp.

Do wygrania nagrody pieniężne w wysokości: 3 000 zł, 2 500 zł i 2 000 zł.

Więcej informacji, zaproszenie do Konkursu, druk zgłoszenia i regulamin: https://psk.org.pl/o-nas/konkursy

Reklama
Nasi Partnerzy