Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Reklama

XVIII Konferencja Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP „POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ”

Konferencja odbędzie się w dniach 12–14 czerwca 2024 r., w Hotelu Magellan w Bronisławowie.

Celem Konferencji jest zaprezentowanie postępu technicznego z zakresu elektrochemicznej ochrony przed korozją, a w szczególności nowych metod i technik pomiarowych stosowanych w ochronie katodowej konstrukcji metalowych. Program Konferencji umożliwi wszystkim uczestnikom wymianę poglądów i doświadczeń zawodowych oraz podniesienie świadomości i kwalifikacji osób zajmujących się ochroną przed korozją.

Udział w Konferencji będzie uwzględniany w procesie certyfikacji personelu zajmującego się ochroną przed korozją konstrukcji podziemnych wg PN-EN ISO 15257

Informacje: http://www.pkeopk.sep.com.pl/index.php

Reklama
Nasi Partnerzy