Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Reklama

XXXI Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Galwanotechnicznego i Sieć Badawcza Łukasiewicz − Warszawskiego Instytutu Technologicznego “Galwanotechnika a środowisko” odbędzie się w dniach 17–18.06.2024 r., Zamek Topacz, Kobierzyce, k. Wrocławia

W programie tej dwudniowej konferencji jest 5 sesji refe­ratowych, czas dla Wystawców, Zgromadzenie Ogólne PTG  a także uroczysta kolacja pierwszego dnia. Podczas Konferencji będzie można odwiedzić firmę Hitachi Astemo Poland Sp. z o. o., która prowadzi m. in. galwaniczną obróbkę cynkową i cynkowo-niklową elementów układów hamulcowych. Działalność firmy opiera się na wiodących na świecie zaawansowanych rozwiązaniach w zakresie produkcji zacisków hamulcowych dla klientów z rynku premium.

Udział w konferencji jest znakomitą okazją do wysłuchania ciekawych wykładów na praktyczne tematy i po­szerzenia wiedzy, nawiązania kon­taktów biznesowych i naukowych, dyskusji o wartościach i celach towarzystwa branżowego, integracji środowiska oraz wspólnego spędzenia czasu. Organizatorzy zapewniają różne sposoby promocji dla zainteresowanych firm: prezentację, powierzchnię wystawienniczą, (banner, materiały, ulotki), materiały konferencyjne i pokon­fe­rencyjne.

Wczesny termin zgłoszenia  do 27.05.2024 r., późny termin zgłoszenia  28.05–10.06.2024 r.

Więcej informacji: https://www.galwanotechnika.org.pl/aktualnosci/wyjazdowa-konferencja-galwanotechnika-a-srodowisko-17-18-06-2024-r-wroclaw/


Reklama
Nasi Partnerzy