Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Reklama

24 kwietnia – Dzień Świadomości Korozyjnej

Pierwotną koncepcją Dnia Świadomości Korozyjnej było pozyskanie współpracy lokalnych stowarzyszeń korozyjnych z uniwersytetami i przemysłem w celu opracowywania i wdrażania programów edukacyjnych dla ogółu społeczeństwa, które byłyby dla nich łatwe do zrozumienia.

Po kilkunastu latach o ogłoszenia Dnia efekty tych działań zaczynają być widoczne, w tym roku tylko w Polsce odbyło się kilka wydarzeń oznaczonych jako CorrosionAwaressDay. W skali światowej jest ich coraz więcej, na stronie Światowej Organizacji Korozyjnej https://corrosion.org/Events/Corrosion+Awareness+Day.html   można znaleźć zgłoszone tam imprezy, a nie są to wszystkie, które się odbyły lub odbędą się wkrótce.

Tych, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o stratach korozyjnych zapraszamy do lektury artykułu Agnieszki Królikowskiej Bezpośrednie straty korozyjne wynoszą 3% PKB, czyli 69,7 mld zł. Warto je odzyskać  Artykuł dostępny bezpłatnie.

Reklama
Nasi Partnerzy