Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Reklama

XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Kontra 2024 Trwałość Budowli I Ochrona Przed Korozją odbędzie się w dniach 9–11 października 2024.

Konferencja jest adresowana do projektantów, producentów, wykonawców robót i pracowników naukowo-technicznych specjalizujących się w problematyce odporności materiałów budowlanych i konstrukcji na działanie środowiska oraz zagadnieniom ochrony budowli przed korozją. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań materiałowych i technologicznych oraz wyników badań teoretycznych i doświadczalnych z szeroko pojmowanej dziedziny trwałości obiektów budowlanych.

Rejestracja i Komunikat są dostępne na stronie: https://kontra.il.pw.edu.pl/

Wybrane artykuły naukowe będą publikowane w czasopiśmie “Ochrona przed Korozją”.

Reklama
Nasi Partnerzy