Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

Reklama

XXVI Sympozjum DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH I INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH 9-11.10. 2024

W dającej przewidzieć się przyszłości elektrownie konwencjonalne będą ważną częścią polskiego oraz europejskiego systemu elektroenergetycznego. Przynajmniej do czasu zbudowania wielkoskalowych magazynów energii  będą potrzebne do stabilizowania generacji energii ze źródeł pogodo zależnych. Wśród bloków konwencjonalnych, także bloki węglowe będą miały do odegrania ważną rolę również w zakresie stabilizowania systemu elektroenergetycznego, co na etapie ich konstruowania i budowy nie było dostatecznie mocno brane pod uwagę. Utrzymanie stanu technicznego na poziomie gwarantującym bezpieczną eksploatację i dyspozycyjność staje się systematycznie rosnącym wyzwaniem, także dla diagnostyki której kryteria oceny stanu technicznego i prognozowania trwałości nadal opierają się na czasie eksploatacji a nie na jej trybie i warunkach. Praca przy minimum technicznym bloków węglowych, także obniżonym oraz coraz częstsze i dłuższe postoje mogą być źródłem utraty trwałości i uszkodzeń nie tylko elementów krytycznych i nie tylko o charakterze naprężeniowym. Diagnostyka uwzględniająca te oraz pozostałe cechy pracy elastycznej została już  opracowana, należy ją tylko wdrożyć i konsekwentnie stosować.
Podczas tegorocznego Sympozjum zamierzamy zaprezentować zarówno diagnostykę dostosowaną do potrzeb elektrowni w okresie najbliższych kilkunastu lat jak również podyskutować o tym jak zapewnić kompetencje techniczne na odpowiednim poziomie technicznym w tym okresie. Bardzo często zapomina się o tym, że są one ważną, może nawet najważniejszą częścią bezpieczeństwa energetycznego.

Informacje: https://sympozjum.pronovum.pl/

Reklama
Nasi Partnerzy