Miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.
Czasopismo znajduje się w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Journal Impact Factor za 2022 rok wynosi 0,2.

30. jubileuszowa Konferencja Antykorozja odbędzie się w dniach 14–16 maja 2024.

Referaty i postery konferencji (w formie publikacji) są recenzowane i publikowane w czasopiśmie „Ochrona przed Korozją”. Podczas konferencji organizowany jest konkurs z nagrodami na najlepszy poster. W dotychczasowych konferencjach licznie uczestniczyli zarówno przedstawiciele przemysłu jak i ośrodków naukowych, co zapewniało twórczą wymianę doświadczeń. Uczestnicy przedstawiali efekty swoich prac badawczych, zapoznawali się ze światowymi nowościami oraz […]

XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Kontra 2024 Trwałość Budowli I Ochrona Przed Korozją odbędzie się w dniach 9–11 października 2024.

Konferencja jest adresowana do projektantów, producentów, wykonawców robót i pracowników naukowo-technicznych specjalizujących się w problematyce odporności materiałów budowlanych i konstrukcji na działanie środowiska oraz zagadnieniom ochrony budowli przed korozją. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań materiałowych i technologicznych oraz wyników badań teoretycznych i doświadczalnych z szeroko pojmowanej dziedziny trwałości obiektów budowlanych. Rejestracja i Komunikat są […]

Targi Technologii Antykorozyjnych oraz Ochrony Powierzchni EXPO-SURFACE

Targi EXPO-SURFACE są bogate we wszystko to, co umożliwia precyzyjne naniesienie farb, w tym m.in. agregaty malarskie, pistolety do malowania i pompy membranowe. Na stoiskach nie brakuje specjalistycznych urządzeń jak piaskarki czy śrutownice. W czasie targów EXPO-SURFACE zwiedzający mogą zapoznać się z wszechstronną ofertą wyrobów malarskich, technologii antykorozyjnych, ochrony powierzchni a także materiałów i usług […]

Konkurs Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego na najlepszą pracę dyplomową w dziedzinie korozji     

Do 23 lutego 2024 r. czekamy na zgłoszenia prac dyplomowych [doktorskich, magisterskich, inżynierskich i licencjackich] obronionych w 2023 r. i wpisujących się w tematykę szeroko rozumianej ochrony przed korozją powierzchni metalowych, betonowych, polimerowych i drewnianych. Prace mogą dotyczyć m. in. materiałów odpornych na korozję, powłok ochronnych, ochrony elektrochemicznej i inhibitorowej, badań korozyjnych, zagadnień projektowych, legislacyjnych, […]

Konferencja PIRE 2023

W dniach 22-24.11.2023 r. w Ustroniu odbędzie się  XXI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA PROJEKTOWANIE, INNOWACJE REMONTOWE I MODERNIZACJE W ENERGETYCE Tematyka Konferencji: • Projektowanie urządzeń i instalacji energetycznych z uwzględnieniem metod prognozowania trwałości. • Technologie wytwarzania i eksploatacji w energetyce. • Innowacje w remontach i modernizacji urządzeń oraz systemów energetycznych. • Materiały do pracy w podwyższonej […]

„Ochrona przed Korozją” patronem medialnym konferencji Przemysł Chemiczny

W imieniu Organizatora Stowarzyszenia SITPChem zapraszamy na 𝘒𝘖𝘕𝘍𝘌𝘙𝘌𝘕𝘊𝘑𝘌̨ 𝘗𝘙𝘡𝘌𝘔𝘠𝘚Ł 𝘊𝘏𝘌𝘔𝘐𝘊𝘡𝘕𝘠, która odbędzie się w Warszawie w dniach 5-7 grudnia 2023 roku. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia naukowe i praktyczne, a także odniesienia do aktualnej legislacji. W ciągu trzech dni odbędą się sesje konferencyjne: Edukacja i nauka,  Rozwój i technologia,  Ochrona środowiska. Szczegóły programowe, zgłoszenie uczestnictwa, referatów i posterów na stronie:  http://konferencja-przemyslchemiczny.pl/

Czasopismo Ochrona przed Korozją: 70 punktów MEiN, Journal Impact Factor 0,2

Czasopismo Ochrona przed Korozją otrzymało 70 punktów MEiN (wykaz czasopism i konferencji naukowych z dnia 18.07.2023). Oznacza to, że za artykuły naukowe opublikowane w czasopiśmie od stycznia 2023 r. autorzy otrzymują 70 punktów. Po raz pierwszy, w tym roku, został przyznany czasopismu Journal Impact Factor (JIF) i wynosi 0,2 za 2022 rok. Serdecznie zapraszamy do […]

Konkurs Inżynier Przemysłu Chemicznego

Zarząd Główny SITPChem począwszy od 2023 r. ustanowił coroczne wyróżnienie w postaci tytułu: Inżynier Przemysłu Chemicznego. Po raz pierwszy Laureaci zostaną zaprezentowani podczas Konferencji Przemysł Chemiczny, organizowanej przez SITPChem od 5 do 7 grudnia 2023 w Warszawie. SITChem zaprasza do zgłaszania kandydatów do Konkursu Inżynier Przemysłu Chemicznego 2023. Rozstrzygnięcie Konkursu i Gala przekazania Statuetek 6 […]

IX Międzynarodowa Konferencja Cynkownicza,18–20.10.2023, Pałac Sulisław

Piękny zespół pałacowo-parkowy w Sulisławiu będzie gościł uczest­ników IX Międzynarodowej Konferencji Cynkowniczej, organizo­wanej wspólnymi siłami przez STOCKMEIER Chemia Sp. z o.o. i S.S.K. i Nederman MikroPul Poland Sp. z o.o. Tematyka tegorocznej edycji spotkania branży cynkowniczej dotyczyła będzie problematyki oraz zagadnień związanych z myślą przewodnią: „Cynkownie w zmien­nej rzeczywistości”. Czasopismo “Ochrona przed Korozją” jest patronem […]